RSS

ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

Advertisements
 

14 responses to “ข้อเสนอแนะ

 1. sukchai chanprasopporn

  27/06/2011 at 4:35 am

  เรียน ท่านผู้อำนวยการ
  ผมนายศักดิ์ชัย จันทร์ประสพพร บิดาของเด็กชายวรพล จันทร์ประสพพร นักเรียนชั้น ม.1/3 นักเรียนใหม่ ยังไม่ค่อยได้ทราบรายละเอียดอะไรมากมายนัก เมื่อได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนกัเรียนฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้รับฟังแนวทางนโยบายของท่านผู้อำนวยการฯ ท่านนายกสมาคมฯ และอดีตท่านประธานเครือข่ายฯ แล้ว ก่อนอื่นผมขอเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ท่านผู้อำนวยการฯสามารถดำเนินการให้สำเร็จไปตามที่ได้ตั้งใจไว้ ซึ่งหากมีส่วนใดที่ผมสามารถจะช่วยเหลือได้ หากไม่เกินความสามารถ ผมยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับฟังแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการปรับปรุงสภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเท่าที่ได้สัมผัสมาเป็นอย่างที่ท่านผู้อำนวยการฯ นำเสนอจริง แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ผมเห็นว่ายังมีต้องปรับปรุงอีกหลายอย่าง ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น ซึ่งคงไม่สามารถที่จะชี้เป็นคำแนะนำได้ทั้งหมด หากมีโอกาสได้พบปะเพื่อเสนอแนะนำต่อท่านผู้อำนวยการฯ โดยตรง ก็จะเป็นการดียิ่ง หากท่านผู้อำนวยการฯ ได้เปิดโอกาสน่ะครับ
  จากการที่เข้าร่วมได้รับฟังพอเห็นว่ามีโครงการเร่งด่วนอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่อง ห้องเรียนคุณภาพ และ เรื่องการทำหลังคาเชื่อมต่ออาคารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพักผ่อนหรือทำกิจกรรม ซึ่งโครงการฯ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ซึ่งผมก็เห็นว่า ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ และควรจะทำเป็นอย่างยิ่ง แต่จากที่ได้รับฟังในที่ประชุมฯ มีความรู้สึกว่า ทั้ง 4 ฝ่าย 3 บุคลากร คือ ฝ่ายสถานศึกษา ฝ่ายคณะกรรมการพื้นฐานฯ ฝ่ายสมาคมฯ และฝ่ายเครื่อข่ายฯ มีการนำเสนอแนวทางโดยยังไม่ค่อยจะประสานกันเท่าใดนัก ต่างท่านต่างนำเสนอ ซึ่งเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในความเห็นของผม เห็นว่า ทั้ง 4 ฝ่าย 3 ท่าน (ความจริงน่าจะเป็น 4 ท่าน 4 ฝ่าย จะเป็นการดีมาก ไม่ควรที่จะมีท่านใดท่านหนึง มี 2 สถานะ คงจะต้องฝากท่านผู้อำนวยการฯ ลองพิจารณาดูครับ) ควรร่วมหารือหาข้อสรุปกันก่อนว่า
  1. ควรจะทำโครงการอย่างใด ทำแต่ละห้อง หรือ ทำทั้งหมดทุกห้องในคราวเดียว
  2. เมื่อตกลงกันแล้ว จะมอบโครงการให้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อน
  3. ประมาณจำนวนค่าใช้จ่ายเป็นเท่าใด
  4. เงินที่จะใช้ในโครงการนี้ จะมาจากที่ใด
  หลังจากที่ได้ข้อสรุปแน่นอนแล้ว จึงค่อยนำเสนอโครงการต่อผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดจะเป็นการดีกว่าน่ะครับ เพราะเท่าที่ได้ฟังในวันนั้น การที่อดีตท่านประธานเครือข่ายฯ ได้นำเสนอ และขอความเห็นในที่ประชุมนั้น ผมเห็นว่า รู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก เพราะว่า ณ วันนั้น ท่านคงเป็นเพียงรักษาการแทน ยังไม่มีการเลือกและแต่งตั้งเครื่อข่ายฯ ใหม่ อีกทั้งโครงการที่ท่านแนะนำในที่ประชุมขึ้น มีมติเป็นข้อสรุปกันในเครื่อข่ายฯ ตั้งแต่เมื่อใด หากท่านดำเนินการมาก่อนแล้ว ควรนำเสนอและให้ท่านประธานเครื่อข่ายฯ คนใหม่เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมจะเหมาะสมกว่ามากครับ ส่วนที่ท่านประธานเครือข่ายฯ ได้นำเสนอผลงานของเครือข่ายฯ ก็เช่นกัน เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะการประชุมครั้งนี้มิใช่เป็นการประชุมเครือข่ายฯ แต่เป็นการประชุมของโรงเรียน ฯ หากท่านต้องการนำเสนอผลงาน ควรจะเป็นการเสนอทางด้านเอกสารแนบจะเป็นการดีกว่ามาก เพราะทำให้การประชุมใช้เวลานานไปครับ
  ผมคงขอเสนอแนะต่อท่านผู้อำนวยการฯ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ เพราะยังมีเวลาอีกมากที่จะสามารถพบปะเสนอได้ครับ
  ขอแสดงความนับถือ
  นายศักดิ์ชัย จันทร์ประสพพร
  โทร. 086-4083783

   
  • dr.samorn

   27/06/2011 at 9:42 am

   ขอบพระคุณสำหรับคำชี้แนะแนวทางในการดำเนินงาน
   ผมเชื่อโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ว่าเมื่อเราทุกคนทุ่มเทความรักความปารถนาดี
   โดยมีนักเรียนเป็นที่ตั้ง ผมเชื่อว่าสิ่งที่คิดน่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน
   ผมขออนุญาตบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อประสานงานต่อไป

    
 2. sukchai chanprasopporn

  27/06/2011 at 11:52 am

  ผมขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้กรุณาตอบชี้แจง และยินดีมากที่จะขอให้ความร่วมมือย่างเต็มที่ครับ หากได้มีสิ่งใดที่จะสามารถช่วยเหลือได้ครับ (และในฐานะลูกพ่อขุนด้วยครับ)

   
 3. bonjovy

  27/06/2011 at 4:34 pm

  เรียน ท่านผู้อำนวยการ
  ลูกอยู่ ม.3 ก่อนมาเข้าที่ จภ.ปทุม ก็มาตามหลักเกณฑ์ของ จภ.ปทุม คือ วิทย์ฯ 3.00 คณิตฯ 3.00 เฉลี่ยรวม3.00 มาอยู่ จภ.ปทุม เหลือไม่ถึง 3 แล้วมาวันนี้ จภ.เปลี่ยนเป็น รร.วิทย์ฯภูมิภาค ได้รับเงินจากรัฐบาล ประมาณ 94,000/คน แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีเกรดไม่ถึงมีสิทธิ์สอบ แต่ 2-3 ครั้งที่ท่าน ผอ.พูดคล้ายจะบอกว่า ถ้าเรียนไม่แข็งแรงจริงก็อย่าอยู่ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะสอบได้แล้วก็ตาม ก็หลักสูตรใหม่เข้มมากขอยืมคำพูดของท่านนายกสมาคม น่ะครับ ว่าเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อ 4-5 ปี ขนาดเด็กได้ 3.7-3.8 ยังเรียนไม่ได้เลย ท่านผอ.ครับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับ แต่ลูกๆที่กำลังอยู่ ม.2-3 ในปัจจุบันมันจะไปต่อ ม.4 ที่ไหนได้ล่ะครับ ทำไมเหลือแค่เด็กอีกแค่ 2 รุ่น ประมาณ 370-380 คน จะให้เขาอยู่ในระบบเดิมจนจบ ม.6 ไม่ได้เลยหรอกครับ หลังจาก 2 รุ่นนี้ ขึ้นไปอยู่ ม.5 และ ม 6 ปี นั้นท่านจะรับเด็กเทวดาที่ไหนมาสอนก็ไม่ว่ากัน เนื่องเพราะจะเป็นการบรรเทาให้เด็ก 2 รุ่นที่เหลือในตอนนี้ ได้มีโอกาสเรียนที่เดิม ถึงแม้ท่านจะให้เด็ก ม.3 ปีนี้ได้สอบ ถ้าเค้าสอบติดขึ้นมา ท่านจะมีมาตราการยังไงล่ะครับ ถ้าเด็กเหล่านั้น เกรดวิทย์ คณิตฯ ไม่ถึง 2.00 หรือให้ผู้ปกครองและเด็กคิดเอาเอง อยู่ไม่ได้แล้วน่ะ ท่านก็จะได้เฉพาะเด็กที่แข็งแรงเท่านั้น ขอถามว่าในรุ่น ม.3 ในปัจจุบันจะมีเด็กแข็งแรงแบบที่ท่านต้องการกี่คนจากทั้งหมด 185 คน แล้วที่เหลือ ท่านผอ. จะให้เค้าไปไหนหรอครับ มิได้ว่าอยากให้ลูกเรียนในโครงการวิทย์ฯภูมิภาคโดยทุนของรัฐบาลน่ะครับ แต่เป็นห่วงว่า ร.ร ที่จะรับลูกระดับ ม.4 มันจะไม่มีที่ว่างให้ลูก ปากท่านก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวน่ะลูกๆขอให้ทำข้อสอบแข่งขันให้ได้สัก 45 ขึ้นไปก็มีโอกาสได้เรียน แต่ก็มาตบท้ายบอกว่าคิดให้ดีน่ะ ลูกเรียนแล้วไม่มีความสุข ไอ้ที่เด็กไม่มีความสุขก็มาจากความคิดของผู้ใหญ่นี่ล่ะครับ ทำไมวันนี้เราไม่ต่อสู้เพื่อเด็กอีก 2 รุ่นที่เหลือเพื่อให้เค้าได้เรียนที่เดิม หลักสูตรเดิม แล้วก็ให้เด็กที่แข็งแรง ได้เรียนโดยทุนของรัฐไปสัก 1-2 ห้องก่อนก็ได้นี่ครับ เป็นการประเมินเบื้องต้นกันไปด้วย หรือถ้ารักลูกของเราจริง เมื่อลูกสอบผ่านตามมาตราฐานได้ ก็ควรมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ลูกเมื่อเกรดไม่ถึงมาตราฐาน เช่นทำรายงาน เพื่อให้เกรดของลูกอยู่ในระดับมาตราฐาน สามารถที่จะใช้เกรดหรือคะแนนใน รร.จภ. ได้มีโอกาสในระดับอุดมศึกษาได้ มิใช่ว่าวันนี้ลูกที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ควรอยู่ วันนี้ผมรู้สึกว่าท่านผอ. ให้น้ำหนักกับวัตถุเกินไป ท่านก็เคยพูดว่าทรงผมคงไม่ทำให้เด็กโง่ลงหรือฉลาดขึ้น แล้วถ้าไม่มีแอร์เด็กจะเรียนโง่ลงหรือป่าวครับ แต่ถ้ามีจริงๆมันก็ดีน่ะครับ ผมคิดก็ให้น้ำหนักกับเด็กที่แข็งแรงมากเกินไป ซึ่งน่าจะมีส่วนน้อยเสียด้วยจากเด็กจำนวน 185 คน ก็แค่ขอฝากท่านผอ.ด้วยน่ะครับ ผมเชื่อด้วยหัวใจว่าท่านเป็นคนดี คิดดี ขอให้ท่านผอ.คิดอีกสักครั้งน่ะครับเพื่อลูกๆ ม.2 – ม.3 ที่ไม่ค่อยแข็งแรง เสียงของผมก็คงเป็นเสียงเบาๆจากผู้ปกครองคนหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อถึงวันนั้นทุกอย่างก็จะมีทางออกเสมอ จะเป็นทางออกแบบที่เจ็บปวดหรือทางออกที่ยังต้องแสวงหาหรืออาจจะเป็นทางออกแบบ Happy ก็ได้
  ผมคงไม่มีคำอวยพรให้ท่านผอ.น่ะครับ เพราะผมเด็กว่าท่าน
  ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ผู้ปกครองที่เจ็บปวด

   
  • dr.samorn

   29/06/2011 at 10:42 am

   ก็ยินดีดำเนินการทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่โรงเรียนกำหนดเองทั้งหมด
   ก็ต้องฟ้งนโยบายด้วยประการหนึ่ง และความเป็นจริงด้วยประการหนึ่ง ผมรักนักเรียนทุกคนไม่ว่า ม.2 หรือ ม.3
   เพียงแต่การแสดงความรักความห่วงใยจากประสบการณ์ของผมอาจทำให้ผู้ปกครองได้คิดเท่านั้น
   แต่เมื่อทุกคนเข้ามาเรียนแล้วผมก็พร้อมดูแลอย่างเท่าเทียมและทำให้ดีที่สุด
   สำหรับวัตถุนั้นผมก็เพียงคิดว่าอยากให้ลูกอยู่สบาย เรียนอย่างมีความสุข กับชีวิต 5 วัน ซึ่งไม่มเป็นการบังคับนะครับ
   เป็นไปด้วยความสมัครใจ สำหรับงานวิชาการผมพร้อมสนับสนุนทุกอย่าง สำหรับห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าผมก็ทำลังดำเนินการให้ดีที่สุด
   สำหรับการรับนักเรียนเดิมหรือนักเรียนใหม่โรงเรียนไม่ได้กำหนดเองโรงเรียนเพียงเสนอแนะในการดูแลนักเรียน ม.2 ม.3 เดิมที่ถูกกระทบสิทธิ
   ไม่ใช่ปฏิเสธรับนักเรียนเดิม ยินดีรับนักเรียนใหม่ทั้งหมดก็ขอให้พูดคุยและเตรียมความพร้อมบุตรหลานให้ดี

    
 4. anan

  27/06/2011 at 4:43 pm

  การระดมทุนควรมีเป้าหมายเหมาะสมและชัดเจน รายละเอียดครบถ้วน เช่น การจัดแรลลี่ชิงถ้วยฟ้าหญิงจุฬาภรณ ควรจะเป็นงานที่ยิงใหญ่และมีศักดิ์มีเกียรติซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวจูฬาภรณ รายได้น่าจะสูงพอควรซึ่งควรจะนำไปจัดการในส่วนที่เหมาะสมกว่าซื้อม้าหิน

   
  • dr.samorn

   29/06/2011 at 10:24 am

   จะนำเสนอสามคมฯ เพื่อแก้ไขต่อไปครับ

    
 5. jeerapa panyakumphol

  27/06/2011 at 5:33 pm

  เรียนท่านผู้อำนวยการฯทราบ
  ดิฉันเป็นผปค.ของนร.ชั้นม2 ซึ่งเรียกได้ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่รร.จภ.เข้าปีที่ 2 แล้ว โดยพื้นฐานดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ และในปัจจุบันเป็นอาจารย์พยาบาล สอนนศ.พยาบาลระดับปริญญาตรีในสถาบันเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาดิฉันเข้าร่วมเป็นคณะกก.ผปค.ระดับชั้นม.1 ในตำแหน่งเลขานุการ จึงมีความคุ้นเคยกับผปค.และคุณครูในรร.บ้างพอสมควร และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(มาสายเข้าประชุมไม่ทัน)ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลจากแม่ครูของลูก(อาจารย์ปลา)เรื่องนโยบายจัดหาพยาบาลมาเพื่อดูแลช่วยเหลือปัญหาสุขภาพของลูกๆในช่วงเวลากลางคืน จึงได้แจ้งกับคุณครูปลา ไปเบื้องต้นว่า ยินดีให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ และข้อมูลการให้การช่วยเหลือฉุกเฉินแก่คุณครู หรือทางรร.ได้ แต่เมื่อดิฉันได้เข้ามาในเวปไซด์ของรร.จึงพบว่ามีประกาศรับสมัครพยาบาลฯ ซึ่งจะหมดเขตในวันพรุ่งนี้และดิฉันคิดว่าจะเข้าไปส่งใบสมัครฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่การหารายได้เพิ่ม แต่อยากขอโอกาสเข้าพบท่านเพื่อพูดคุยนำเสนอให้ได้ประโยชน์มากกว่าแค่หาพยาบาลมาอยู่เวร เช่น เรื่องการจัดทำห้องพยาบาลเพื่อให้บริการดูแลช่วยเหลือลูกเมื่อมีปัญหาสุขภาพ หรือดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการจัดทำบันทึกข้อมูลสุขภาพ หรือสถิติพัฒนาการภาวะสุขภาพของนร.ตามระเบียบของกระทรวง การให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาสุขภาพของนร.และครูอาจารย์ในรร.การติดต่อประสาน นำส่งนร.เมื่อมีปัญหาสุขภาพและเกินกว่าขอบเขตของพยาบาลวิชาชีพที่จะกระทำ ไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลอย่างปลอดภัยและประสานแจ้งข้อมูลต่อผู้ปกครองเพื่อการรักษาต่อเนือง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
  ขอแสดงความนับถือ
  จีราภา ปัญญากำพล 086-3440363

   
 6. สุณี

  27/06/2011 at 7:58 pm

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ และต้องขออภัยที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีสำหรับการทำงาน ขอเรียนชี้แจงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินการนั้นล้วนมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์ และทุ่มเททั้งความรักและความปรารถนาดีที่มีให้กับทุกท่านเพื่อโรงเรียนของเรา แต่บางครั้งในการทำงานเพื่อส่วนรวมจะให้ทุกคนเห็นดีเห็นงามหมดทุกอย่างคงกระทำได้ยากสำหรับชนหมู่มาก แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด และพยายามตอบสนองคนส่วนใหญ่ให้มากที่สุด แต่คงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกคนได้ การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในวันประชุมนั้น ล้วนมาจากข้อเสนอแนะดีๆ ของผู้ปกครองทั้งสิ้น และพยายามปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเสนอผลงานของเครือข่ายผู้ปกครองฯ เพียงบางส่วน นั้น ผู้ปกครองเก่าเป็นผู้ต้องการให้นำเสนอในวันประชุมผู้ปกครอง เนื่องจากต้องการทราบผลการดำเนินการของเครือข่ายฯ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกๆ ในการได้โควต้าเรียนต่อ ม.4 และการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งดิฉันได้พยายามพูดให้สั้นๆ มากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเก่าบางท่านอีกว่าพูดน้อยไป บางอย่างสั้นจนไม่ค่อยเข้าใจ ต้องขออภัยด้วยค่ะ ส่วนการดำเนินการเรื่องห้องเรียนคุณภาพนั้นได้รับความเห็นชอบจากเครือข่ายฯ และผู้ปกครองเดิมก่อนที่ท่านจะพาบุตรเข้ามาเรียนแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนในการทำเพื่อประโยชน์ของลูกๆ จึงทำให้หัวข้อดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อขอทราบความเห็นจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยความสมัครใจอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป ถ้าหากมติของผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อลูกๆ ในครั้งนี้ เครือข่ายฯ จะไม่ดำเนินการต่อ หากเห็นชอบ จะมีวิธีการดำเนินการโดยเครือข่ายฯ จะชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง และน้อมรับคำแนะนำดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกๆ จากท่าน และจะไม่เป็นผู้ที่มี 2 สถานะโดยเด็ดขาด และที่ผ่านมาการดำเนินงานสำหรับเครือข่ายฯไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ ไม่เคยแสวงหารายได้จากผู้ปกครองและโรงเรียนใดๆทั้งสิ้น ท่านตรวจสอบได้ การดำเนินการเรื่องโครงการห้องเรียนคุณภาพ เป็นโครงการแรกที่เครือข่ายจำเป็นต้องระดมทุนจากผู้ปกครองด้วยความสมัครใจ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการเพื่อลูกๆดังนั้นการดำเนินการจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ มีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ดีมีความเหมาะสม มีการบำรุงรักษา และที่สำคัญต้องมีการสอบราคาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม หากท่านสนใจ หรือรู้จักโรงงาน เครือข่ายฯก็ยินดีค่ะ
  ส่วนความเหมาะสมในการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯ ที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดดูบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายตามระเบียบกรมสามัญศึกษาว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย จะทำให้ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง –> เครือข่ายมีวาระ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก สิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น ณ วันนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานเครือข่ายท่านใหม่จากทางโรงเรียน จึงขอโอกาสให้ดิฉันได้มีโอกาสทำงาน ทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อทำประโยชน์ให้กับลูกๆ ต่อไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ 🙂

   
  • dr.samorn

   29/06/2011 at 10:20 am

   ขอเป็นกำลังใจ เชื่อว่าทุกคนรักและปรารถนาดี
   ขอให้เราร่วมเป็นพลังในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของนักเรียนทุกคนครับ

    
 7. ผู้ปกครอง

  29/06/2011 at 5:35 am

  ตามที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้น ม.ต้น เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา นโยบายและแนวทางปฏิบัติและโครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ก็เป็นเรื่องดีๆ แต่โรงเรียนควรจะมุ่งเน้นถึงคุณภาพทางด้านการศึกษา ควรมีโครงการพัฒนา บุคลกรในแต่ละวิชา เพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ควรมุ่งเน้นทางด้านวัตถุจนเกินไป เรื่องที่น่าจะจำเป็นและสำคัญที่สุดคือการพัฒนานักเรียนพัฒนาแหล่งความรู้ เช่นห้องสมุด คู่มือการเรียนการสอนให้ทันสมัย วางแนวทางการจ้างครูพิเศษจากสถาบันอื่น ที่สอนแล้วเด็กเข้าใจในวิชาการและนำไปใช้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในการสอบแข่งขันในระดับต่อไป และอีกเรื่องที่อยากฝาก ท่าน ผอ. การอยู่หอพักของนักเรียนประจำ โดยเฉพาะหอพักชายทั้งสองสี ได้ข่าวว่ามีทั้งเหล้า, บุหรี่ และบางครั้งก็มีกัญชาที่เด็กนำไปเสพ อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ผอ.เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ทราบว่าจะทราบเบาะแสบ้างหรือไม่ อยากทราบว่าอาจารย์ประจำหอที่อยู่กับเด็กนั้นเขาทราบหรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร กลัวว่ารุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้รุ่นน้องทำตาม ข้อนี้ฝากท่าน ผอ.ด้วย นักเรียนเขาทราบสงสัยจังว่าทำไมท่านอาจารย์จึงเพิกเฉย ข้อนี้น่าจะเรียกผู้ปกครองพบเป็นรายบุคคลและทำโทษโดยไม่ให้อยู่หอพักอีกเลย

   
  • dr.samorn

   29/06/2011 at 10:17 am

   กำลังดำเนินการแก้ไขทั้งปัญหาการเรียน ความเป็นอยู่ ระเบียบวินัยของนักเรียน
   แต่ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาครับ ต้องสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และยึดตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด

    
 8. anan

  29/06/2011 at 7:04 pm

  ตามที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้น ม.ต้น เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา นโยบายและแนวทางปฏิบัติและโครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ก็เป็นเรื่องดีๆ แต่โรงเรียนควรจะมุ่งเน้นถึงคุณภาพทางด้านการศึกษา ควรมีโครงการพัฒนา บุคลกรในแต่ละวิชา เพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ควรมุ่งเน้นทางด้านวัตถุจนเกินไป เรื่องที่น่าจะจำเป็นและสำคัญที่สุดคือการพัฒนานักเรียนพัฒนาแหล่งความรู้ เช่นห้องสมุด คู่มือการเรียนการสอนให้ทันสมัย วางแนวทางการจ้างครูพิเศษจากสถาบันอื่น ที่สอนแล้วเด็กเข้าใจในวิชาการและนำไปใช้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในการสอบแข่งขันในระดับต่อไป และอีกเรื่องที่อยากฝาก ท่าน ผอ. การอยู่หอพักของนักเรียนประจำ โดยเฉพาะหอพักชายทั้งสองสี ได้ข่าวว่ามีทั้งเหล้า, บุหรี่ และบางครั้งก็มีกัญชาที่เด็กนำไปเสพ อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ผอ.เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่ทราบว่าจะทราบเบาะแสบ้างหรือไม่ อยากทราบว่าอาจารย์ประจำหอที่อยู่กับเด็กนั้นเขาทราบหรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร กลัวว่ารุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้รุ่นน้องทำตาม ข้อนี้ฝากท่าน ผอ.ด้วย นักเรียนเขาทราบสงสัยจังว่าทำไมท่านอาจารย์จึงเพิกเฉย ข้อนี้น่าจะเรียกผู้ปกครองพบเป็นรายบุคคลและทำโทษโดยไม่ให้อยู่หอพักอีกเลย

  ขออภัยด้วยที่ต้อง copy มา น่ากลัวมากเรื่องยาเสพติด
  ปัญหาน่าท้าทายมาก เป็นกำลังใจให้ครับ ผมเชื่อว่าในสังคมใดๆก็ตามถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับกการดูแลและแก้ไข กำลังใจ กำลังงาน กำลังทรัพย์ในการพัฒนาก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติครับ ที่มาของเด็กจุฬาภรณ อาจจะทำให้การทำงานยากขึ้น แต่ลูกหม้ออย่างท่าน น่าจะนำพาเด็กจุฬาภรณ ไปได้อย่างเรียบร้อย สง่างาม มีเกียรติ และศักดิ์ศรี
  เป็นกำลังใจให้ครับ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: